INTEGRITETSSKYDD
Registrering
I samband med ett köp måste man registrera sig. Vid första köpen måste kunden:
a) registrera sig till Popanas kundregister genom att meddela namn samt annan obligatorisk information.
b) därmed ger kunden sitt medgivande att Popana registrerar kundens personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post) i kundregistret.

Integritet och personskydd
Popanas personregister är konfidentiellt.
Kunden bör vara noggrann och insiktfull när hen använder nätbutiken. Popana ber ej om och sparar inte kundens
a) bankuppgifter
b) kredituppgifter

Personuppgiftslagen (523/1999) 10§ registerutdrag

REGISTERHÅLLARE
Popana (Fo-nummer: 2100533-7)
www.popana.fi

ADRESS
Kungsgatan 7, 10600 Ekenäs

REGISTERANSVARIG tel.nr.044-3093736
e-post: anna@popana.fi

REGISTRETS NAMN
Popanas Kundregister

VEM ÄR REGISTRERAD? En person som har registrerat sig som Popanas kund eller köpt på Popanas nätbutik.
REGISTRETS ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Syftet med Popanas kundregister är att upprätthålla ett kundregister samt att behandla och arkivera beställningar. Registret används t.e.x. även för att spåra försvunna paket. Uppgifterna kan även användas för att förbättra Popanas verksamhet samt för statistik. Personuppgifterna användes inom person- samt integritetslagens ramar. Informationen i registret kan användas i Popanas egna register för t.e.x marknadsföring men överlåtes aldrig till en utomstående part. Kunden har rätt att be om att kundens angivna personuppgifter raderas från registret genom att kontakta Popanas kundsupport, till anna@popana.fi.

INFORMATIONEN SOM FINNS I REGISTRET
följande uppgifter finns i registret:
Kundens för- och efternamn e-postadress Postadress Telefonnummer Information om behandlade beställningar

INFORMATIONENS ÖVERLÅTELSE SAMT SKYDD
Informationen överlåtes ej till en utomstående part.
Registrets personuppgifter raderas om kunden ber om det.
Registret är tillgängligt endast via den interna portalen och är skyddat av inloggningsuppgifter.

© Popana webshop | Created by WEBIFY for MR MEDIA